AV Vastgoed - Uw vertrouwenspartner in vastgoed - tel. +32 (0)89 23 50 55

Nuttige info

 

TARIEVEN

 

VERKOOP (Woning, appartement, handelspand, e.d.m.)

Ereloon bij verkoop : 3,63% (BTW inclusief), zijnde 3% ereloon + 21% BTW op de gerealiseerde verkoopprijs met een absoluut minimum tarief van € 3.630 (21% BTW inclusief).

 

VERKOOP (garage)

Vast ereloon van € 2.500 (21% BTW inclusief)

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN!

 

VERHUUR (Onroerende goederen bestemd tot privé gebruik)

Ereloon bij verhuur: 1 maand huur + 21% BTW

 

VERHUUR (onroerende goederen bestemd tot professioneel gebruik)

(huurder is een natuurlijke persoon, handelaar of een vennootschap)

Ereloon : 2 maanden huur + 21% BTW

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN!

 

U wenst een VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING van uw eigendom...

Contacteer ons voor een VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING (*), met correct advies op maat!

 (*) Van toepassing bij mondelinge snel schatting van uw eigendom (wordt onmiddellijk aan klant meegedeeld)?

Indien U een gedetailleerd schattingsverslag wenst, wordt er een ereloon aangerekend van € 300,00 (21% BTW incl.)

Wij komen graag VRIJBLIJVEND bij U langs om uw vastgoedplannen te bespreken!

 

U wenst juridisch advies...

De opmaak van juridische documenten is steeds inbegrepen in de bovenvermelde erelonen. Indien U uw woning zelf verkoopt of verhuurt zonder opdracht kunnen wij, indien gewenst, instaan voor het opmaken van een juridisch correcte & sluitende overeenkomst :

- Opmaken huurdossier (inclusief huurovereenkomst): € 605,00 zijnde € 500,00 + 21% BTW

- Opmaken plaatsbeschrijving: vanaf € 484,00, zijnde €400,00 + 21% BTW

- Opmaken verkoopdossier (inclusief compromis): € 1.512,50 zijnde € 1.250,00 + 21% BTW

Overige documenten kunnen worden opgemaakt in regie met een tarief van € 60,50 per uur (21% BTW inclusief), zijnde € 50 + 21% BTW.

 

SYNDICUS

TARIEVEN GEWONE OPDRACHTEN

25,00 euro (inclusief btw) 21,67 euro + 21% per kavel/maand met jaarlijkse indexering

appartement / kantoor + bijhorende garage(s) en bergingen

 

In de prijs inbegrepen :

 1. het organiseren van een 1 buitengewone algemene vergadering of een tweede zitting van de algemene vergadering;
 2. het organiseren van een  1 algemene vergadering van een gedeelte van de mede-eigendom dat geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft;
 3. het organiseren van 1 vergaderingen van de raad van mede-eigendom buiten de vergaderingen waarin de onderhavige overeenkomst voorziet

 

TARIEVEN AANVULLENDE OPDRACHTEN

 1. Het verstrekken van inlichtingen aan de notaris, aan de beroepshalve optredende tussenpersoon/makelaar of aan de verkopende mede-eigenaar overeenkomstig artikel 577-11 §1 BW: 60,50 euro. Deze kosten vallen ten laste van de verkopende mede-eigenaar;
 2. Het verstrekken van inlichtingen aan de notaris overeenkomstig artikel 577-11 §2 BW: 60,50 euro. Deze kosten vallen ten laste van de verkopende mede-eigenaar;
 3. Bijkomende prestaties:   

                 - aanwezigheid expertises, opleveringen:                 

                       - opvolgen gerechtelijke dossiers:                               

                       - opvolgen grote renovatiewerken:                              

                       - het beheer van schadegevallen voor de verzekering

 • bijstand en/of diensten van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle eenmalige dossiers: rapporten, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling, etc.
 • het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is
 • diensten ( los van de kosten voor derden (advocaten, notarissen, etc. ))die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe wetteksten;
 • de voorbereiding en het beheer van geschillendossiers die aan een advocaat moeten worden voorgelegd;                                                                  

                                       70,18 euro per uur of volgens offerte

 1. Vertaalkosten: volgens barema’s vertaalbureaus : voorlegging van hun factuur
 2. Rappelkosten: 1e : 5,00 euro, 2e (aangetekend): 15,00 euro

Op alle vergoedingen is 21,00 % BTW worden aangerekend

 

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

 

 

Beroepsinstituut van vastgoeddmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B 
1000 Brussel
Tel: +32 2 505 38 50
E-mail: info@biv.be

 

Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB)

Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent
Tel.: 09/ 222 06 22
E-mail: info@cib.be

Disclaimer:

Opgegeven maten zijn indicatief. Vermelde gegevens hebben enkel informatieve waarde, er kunnen geen rechten worden aan ontleend en deze kunnen nimmer worden aangemerkt als een aanbod. Enkel de eigenaar heeft bevoegdheid tot contracteren. Daar er gestreefd wordt naar juistheid en volledigheid, kan het vastgoedkantoor AV-VASTGOED niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, nalatigheden en onvolledigheden.